au pair

AuPair.com - Regulamin

Regulamin Au Pair

Poniższe zasady regulują postępowanie osób, które przeglądają lub tworzą profil na stronie AuPair.com; zwanych dalej użytkownikami. 
 
Przeglądanie tej strony lub rejestracja na tej stronie oznacza, że akceptujesz regulamin serwisu, przedstawiony w niniejszym dokumencie, bez względu na to, czy zdecydujesz się zarejestrować, czy też nie. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu strony, nie przeglądaj zawartych na niej treści.  
 
Przed rozpoczęciem przeglądania treści zawartych na tej stronie lub rejestracji na tej stronie należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. 

 1. Wprowadzenie i definicje 

AuPair.com jest stroną internetową, która oferuje usługi dla rodzin, które chcą znaleźć odpowiednią Au Pair, oraz dla Au Pairs, które chcą znaleźć dla siebie odpowiednią rodzinę goszczącą. 
 
Ponadto, AuPair.com świadczy usługi dla agencji Au Pair, jeśli zarejestrują się one na stronie AuPair.com.
Poprzez  internetową agencję AuPair.com rodziny goszczące, Au Pairs i agencje Au Pair mogą:   
 • Znaleźć odpowiednią Au Pair/rodzinę goszczącą, spełniającą zdefiniowane kryteria wyszukiwania
 • Zareklamować się jako potencjalna Au Pair/rodzina goszcząca
Ogólne korzyści
 • Darmowa rejestracja
Załóż profil na AuPair.com bez żadnych opłat!
 • Darmowe zamieszczenie zdjęć 
Zamieść swoje zdjęcia - zupełnie za darmo! Zdjęcia uatrakcyjnią Twój profil i zwiększą Twoje szanse na sukces w poszukiwaniach! 
 • Darmowy system przesyłania standardowych wiadomości wyrażających Twoje zainteresowanie/odpowiadających na przesłaną wiadomość 
Wysyłaj i odpowiadaj na wiadomości wyrażające zainteresowanie Twoją ofertą! 
 • Darmowy system wyszukiwania użytkowników względem wprowadzonych kryteriów doboru 
Propozycje użytkowników, którzy spełniają Twoje kryteria, a które wysyłamy do Twojej skrzynki mailowej, powstają na podstawie wprowadzonych przez Ciebie preferencji doboru. 
 
Korzyści konta Premium 
 • Kontaktuj się z potencjalnymi Au Pairs/rodzinami goszczącymi
 • Uzyskaj dostęp (zgodnie z Polityką Prywatności serwisu) do danych Au Pairs/rodzin goszczących  
 
Profil zarejestrowanego na AuPair.com użytkownika jest stroną AuPair.com, gdzie użytkownik może przedstawić swoją ofertę jako potencjalna Au Pair/rodzina goszcząca, stworzyć tekst, przybliżający jego ofertę, określić swoje kryteria wyszukiwania oraz dokładnie przedstawić, czego oczekuje od potencjalnych Au Pairs/rodzin goszczących. 
 
System wewnętrznych wiadomości pozwala użytkownikom kontaktować się między sobą. Standardowe wiadomości są sformułowane z góry i pozwalają użytkownikom wyrazić zainteresowanie dalszym kontaktem. Wiadomości personalizowane pozwalają użytkownikom komunikować się ze sobą w dowolny sposób. 
 
 

2. Rejestracja i koszty 

Rejestrując się na AuPair.com użytkownik zgadza się, że będzie obowiązywał go regulamin serwisu. 
 
Członkostwo/osobiste użycie usług świadczonych przez AuPair.com jest niezbywalne, użytkowanie osobistego konta przez osoby trzecie jest zabronione. Wszelkie naruszenia w tej kwestii uprawniają AuPair.com do zablokowania użytkownika bez wcześniejszych uprzedzeń czy podania przyczyny tego działania. 
 
Rejestracja na AuPair.com i korzystanie z podstawowych usług świadczonych przez AuPair.com jest bezpłatne. Uzyskanie konta Premium, uprawniającego do korzystania z dodatkowych usług, jest związane z wniesieniem opłaty. Płatność ta jest określona dla całego okresu ważności konta Premium. Zakończenie tego okresu jest automatyczne i nie wymaga wcześniejszego rozwiązania. Konto Premium jest niezbywalne. Więcej informacji o podstawowym koncie na AuPair.com i koncie Premium można znaleźć pod adresem: /en/p-plans.php
 
Każda osoba fizyczna może zarejestrować się na AuPair.com jako rodzina goszcząca/Au Pair w celu znalezienia odpowiedniej Au Pair/rodziny goszczącej. 
 
Każda agencja Au Pair może zarejestrować się na AuPair.com w celu zaoferowania swoich usług Au Pairs. 
 
Dane wymagane w chwili rejestracji muszą być zgodne z prawdą, kompletne i prawidłowe. AuPair.com ma prawo do zweryfikowania wprowadzonych danych i zażądania przedstawienia na nie dowodów. Jeżeli po rejestracji stan rzeczy się zmieni użytkownik powinien niezwłocznie wprowadzić odpowiednie zmiany w swoim profilu. Wszelkie naruszenia w tej kwestii uprawniają AuPair.com do zablokowania użytkownika bez wcześniejszych uprzedzeń czy podania przyczyny tego działania. 
 
Rejestracja na AuPair.com dozwolona jest tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Wyjątek może być poczyniony jedynie w sytuacji, gdy Au Pair wkrótce kończy 18 lat i rozpoczyna poszukiwania rodziny goszczącej na okres, w którym będzie już pełnoletnia. W tym przypadku rejestracja jest tożsama z potwierdzeniem, że opiekun prawny wyraził na to zgodę. 
 
Jeżeli użytkownik zostanie zablokowany z uwagi na niewypełnienie zobowiązań wobec AuPair.com (patrz punkt 3) lub za niewłaściwe użycie usług świadczonych przez AuPair.com nie zostaną mu zwrócone żadne, wcześniej zainwestowane, środki. W takim przypadku na AuPair.com nie spoczywa obowiązek podania przyczyn tego działania, a zablokowanie profilu interpretowane jest jako kara za złamanie warunków umowy. 
 
AuPair.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość danych wprowadzanych przez użytkowników serwisu w chwili rejestracji, podczas modyfikacji profili, czy informacji zawartych w wiadomościach i nie ma obowiązku weryfikowania zgodności z faktycznym stanem rzeczy wprowadzanych danych. AuPair.com zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z każdym z użytkowników w dowolnym czasie w celu wyjaśnienia kwestii związanych z członkostwem na stronie AuPair.com.  
 

3. Obowiązki użytkowników 

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie treści i musi przestrzegać zasad zamieszczonych w niniejszym tekście. 
 
Usługi świadczone przez AuPair.com są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Jakakolwiek forma przekazania członkostwa osobom trzecim jest zabroniona. Dane osobowe danego użytkownika (takie jak dane kontaktowe czy wiadomości), które są przesyłane innym użytkownikom podczas komunikacji, są ściśle tajne i nie mogą być upublicznione żadnej osobie trzeciej ani zamieszczone gdziekolwiek indziej.  
 
Każdy użytkownik AuPair.com zostanie zablokowany za:
 • Publikowanie lub przekazywanie treści w jakikolwiek sposób oszczerczych, obrazoburczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, pornograficznych, skandalicznych lub pogróżek oraz niezgodnych z prawem materiałów lub informacji.  
 • Publikowanie lub przekazywanie materiałów, do których użytkownik nie ma niezbędnych praw lub licencji lub materiałów, które zachęcają do działalności niezgodnej z prawem, prowadzą do odpowiedzialności cywilnej lub naruszają prawa osób trzecich. 
 • Rozprowadzanie wirusów, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków, lub innego rodzaju złośliwego lub niebezpiecznego oprogramowania. 
AuPair.com ma prawo, ale nie obowiązek, modyfikacji lub usunięcia takich materiałów.
 
Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail lub profile portali społecznościowych, linki do innych stron internetowych, nie mogą być wprowadzane w żadne z pól, za wyjątkiem tych, które do tego wyraźnie przeznaczone. Dane kontaktowe to każdy rodzaj danych, który pozwala w jakikolwiek sposób skontaktować się z użytkownikiem w celu uniknięcia opłaty za konto Premium. Naruszenia w tej kwestii są dla AuPair.com wystarczającą przesłanką, by usunąć profil użytkownika, który się ich dopuścił oraz zażądać opłaty za konto Premium lub innej rekompensaty za poniesione przez AuPair.com straty. 
 
AuPair.com ma prawo do weryfikacji/dociekań/wniesienia prośby o dokumenty lub jakikolwiek innych rodzaj dowodu potwierdzającego wprowadzone dane. Jeżeli wprowadzone dane nie są rzeczywiste, kompletne lub wiarygodne, AuPair.com ma prawo zablokować użytkownika, który je wprowadził, i zachować opłaty wniesione przez tego użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie warunków umowy. 
 
Niezastosowanie się do powyższych zasad postępowania może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem członkostwa i sankcjami cywilnymi i karnymi. AuPair.com ma prawo zablokować użytkownika i zachować pozostałą, niewykorzystaną, część opłaty wniesionej za konto Premium bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie warunków umowy.
 

4. Informacje o usługach 

Usługi świadczone przez AuPair.com są ograniczone przez aktualny stan techniki. Użytkownicy są świadomi, że obecny stan techniki nie jest wolny od błędów. 
 
Serwis nie musi być dostępny zawsze, w dowolnym czasie. W przypadku awarii systemu nie ma możliwości ubiegania się o rekompensatę szkód/strat lub zwrotu wpłaconych pieniędzy. AuPair.com stara się zapewnić bezawaryjne działania strony 24 godziny na dobę. Jeżeli jednak strona nie jest dostępna z jakiegokolwiek powodu, AuPair.com nie może być pociągnięte do odpowiedzialności. 
 
Dostęp do AuPair.com może być ograniczony bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadku awarii, konserwacji, naprawy systemu lub innych przyczyn. 
 

 5. Relacje z innymi stronami internetowymi 

AuPair.com nie ma wpływu na układ ani treści zawarte na stronach internetowych, do których linki znajdują się na AuPair.com, nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie jest zobowiązane do ich sprawdzania. AuPair.com nie jest odpowiedzialne za żadne nieodpowiednie, obraźliwe, niewłaściwe lub technicznie szkodliwe zawartości którejkolwiek z takich stron.    
 

6. Gwarancje 

AuPair.com nie jest odpowiedzialne za wiarygodność danych osobowych i innych informacji wprowadzonych przez użytkowników. Jeżeli, podczas korzystania z serwisu, nie został podpisany żaden kontrakt, AuPair.com nie może być pociągnięte do odpowiedzialności. 
 
AuPair.com nie ma obowiązku sprawdzać, czy w profilach tworzonych przez użytkowników nie naruszono praw osób trzecich oraz czy dane, wprowadzone w profilach,  wiadomościach, lub w jakikolwiek inny sposób, nie są kopiowane, przesyłane, upowszechniane lub przekazywane w jakikolwiek inny sposób.  
 

7. Odpowiedzialność cywilna 

 Wszystkie treści dostępne za pomocą AuPair.com zamieszczone są w celu informacyjnym dla użytkowników AuPair.com. AuPair.com nie jest odpowiedzialne za wiarygodność tych informacji. Użytkownicy muszą samodzielnie zweryfikować wiarygodność informacji, które są dla nich istotne. 
 
AuPair.com nie jest odpowiedzialne za wszelkie układy zawierane przez użytkowników. AuPair.com nie jest odpowiedzialne za żadne straty/szkody, które mogą powstać na skutek aktywności oszustów na tej stronie. 
 

8. Wypowiedzenia

Zarejestrowany użytkownik może dezaktywować lub ukryć swój profil.
 
Zarejestrowany użytkownik, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub rezyduje w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej w chwili podpisania kontraktu, ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyn tej decyzji. Aby skorzystać z tego prawa użytkownik musi poinformować AuPair.com (drogą mailową lub telefoniczną), że odstępuje od umowy. 
 
W przypadku, gdy użytkownik deklaruje chęć odstąpienia od umowy, AuPair.com zwróci opłaty poczynione w ciągu 14 dni przed otrzymaniem tej deklaracji. Jeżeli w ciągu tych 14 dni użytkownik skorzystał z usług zapewnianych poprzez konto Premium, AuPair.com nie zwróci opłaty i zachowa ją jako rekompensatę za wyświadczone usługi. 
 
W chwili, gdy użytkownik zostaje użytkownikiem Premium i uzyskuje dostęp do profili Au Pairs/rodzin goszczących lub wysyła lub otrzymuje personalizowane wiadomości od Au Pairs lub rodzin goszczących, uznaje się, że skorzystano z usług dostępnych dla użytkowników Premium. AuPair.com ma prawo zablokować użytkownika w każdej chwili i bez wcześniejszego podania przyczyn tego działania, jeśli użytkownik nie zgadza się na politykę prywatności serwisu lub wycofuje swoją na nią zgodę. 
 
Naruszenie regulaminu
 
W przypadku naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu przedstawionego tutaj, lub w przypadku naruszenia jakichkolwiek praw (włącznie z prawami osób trzecich) egzekwowanych w Republice Federalnej Niemiec, AuPair.com ma prawo do zablokowania użytkownika w każdej chwili  i bez wcześniejszego uprzedzenia czy wyjaśnienia pobudek w ramach nałożenia kary za złamanie kontraktu. W takim przypadku nie zostanie zwrócona żadna, wcześniej wniesiona, opłata.
 
Obowiązujące prawa/Postanowienia końcowe
 
AuPair.com ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin serwisu i poinformować o tym drogą mailową.
 
Obowiązujące AuPair.com prawo jest prawem Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. 
 
Jeżeli jakakolwiek klauzula w kontrakcie jest całkowicie lub częściowo nieważna, lub kontrakt zawiera luki, ważność pozostałych lub pozostałe części jej samej pozostają wiążące i są jako takie określane.