au pair

Poziomy biegłości językowej

Poziomy biegłości językowej Au Pair
Europejski system poziomów biegłości językowej pozwala określić stopień zaawansowania osoby uczącej się języka obcego. System ten jest stosowany w Europie, Kolumbii i Filipinach. Poziomy są oznaczane literami alfabetu od A do C i określają poziom kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym. 
 
W zależności od kraju goszczącego, Au Pair może potrzebować oficjalnego certyfikatu, wydanego przez desygnowaną ku temu organizację. Certyfikat taki ma na celu obiektywną ocenę zdolności językowych aplikanta i może być niezbędnym dokumentem podczas aplikacji o wizę. Poniżej znajduje się opis kolejnych poziomów biegłości językowej i lista kilku najbardziej znanych certyfikatów językowych. 

POZIOM „A”

Można ogólnie powiedzieć, że poziom A jest zarezerwowany dla początkujących użytkowników języka. Ten poziom pozwala na ograniczone zrozumienie języka (wymowa, słownictwo, krótkie wyrażenia), a czasem nawet na formuowanie krótkich wypowiedzi. 
 
A1
 • Uczący się rozumie podstawowe zwroty z życia codziennego
 • Uczący się potrafi się przedstawić i odpowiedzieć na proste pytania
A2
 • Uczący się potrafi zrozumieć pełne zdania i zwroty należące do określonych dziedzin
   

POZIOM „B” 

Osoba na poziomie B rozumie zasady działania języka obcego i potrafi stworzyć prosty tekst czy wyrazić swoje spostrzeżenia. W większości krajów poziom B jest wymagany (lub sugerowany) w programach wymiany kulturowej
 
B1
 • Uczący się rozumie ogólne znaczenie wyrażeń dotyczących różnych tematów
 • Uczący się potrafi stworzyć prosty tekst dotyczący jego zainteresowań
 • Uczący się potrafi przedstawić swoje spostrzeżenia i doświadczenia oraz potrafi wyjaśnić różne zjawiska/opinie
B2 
 • Uczący się potrafi w ograniczonym zakresie zrozumieć skomplikowane teksty  
 • Uczący się potrafi stworzyć dość skomplikowane i szczegółowe testy
 • Uczący się potrafi przedstawić wady i zalety dotyczące zjawiska z określonej dziedziny 
   

POZIOM „C”

Poziom C jest bardzo wysokim poziomem biegłości językowej i oznacza, że osoba potrafi komunikować się w sposób spontaniczny. Osoba na poziomie biegłości C potrafi tworzyć skomplikowane wypowiedzi na różne tematy.
 
C1
 • Uczący się potrafi zrozumieć długie i skomplikowane teksty
 • Uczący się potrafi wypowiadać się płynnie na różne tematy
 • Uczący się potrafi pisać skomplikowane teksty
 • Poziom ten pozwala na podjęcie nauki za granicą 
C2
 • Uczący się rozumie język obcy – zarówno na piśmie, jak i w mowie – oraz potrafi odpowiedzieć w sposób płynny i poprawny w skomplikowanych sytuacjach
 • Uczący się potrafi czytać i pisać bardzo skomplikowane teksty na specyficzne tematy 

Lista oficjalnych certyfikatów 

Poniżej znajdziesz listę najbardziej znanych oficjalnych certyfikatów językowych. Dowiedz się, który z nich jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie i gdzie możesz go zdobyć! 
 • język niemiecki: Goethe Institut, TestDaF
 • język angielski: Cambridge ESOL, Trinity, Pitman, London Test of English, LCCI IQ, TOEFL
 • język hiszpański: ELE
 • język francuski: DELF, DALF, Alliance Francaise 
Więcej informacji znajdziesz na AuPair.net

Jak długo to potrwa, zanim znajdę rodzinę goszczącą?
To zależy! Poszukiwanie rodziny goszczącej może zająć od kilku dni, czy nawet godzin, do kilku miesięcy. Ale aby usprawnić cały proces, upewnij się, że Twój profil jest kompletny i przyciągnie uwagę potencjalnych rodzin goszczących. Sprawdź również, czy spełniasz wymagania programowe i czy możesz dołączyć do programu Au Pair w wybranym przez Ciebie kraju goszczącym. 
 
Kontaktuj się z ok. 10-15 rodzinami goszczącymi dziennie, i zwróć uwagę, czy wpisujesz się w wymagania rodzin goszczących. Postaraj się udowodnić rodzinom, że to właśnie Ciebie szukają! 
Czy mogę zostać Au Pair?
Do programu Au Pair mogą dołączyć osoby, które spełniają wymagania programowe. Wymagania programowe różnią się w zależności od kraju goszczącego. Sprawdź nie tylko ogólne wymagania programu Au Pair, ale również wymagania kraju, do którego chcesz wyjechać. Jeżeli wszystko jest w porządku, rzuć okiem na nasz przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces!


Kurs językowy Au Pair - czy jest obowiązkowy? Kto powinien pokryć koszt kursu?
Kurs językowy Au Pair - czy jest obowiązkowy? Kto powinien pokryć koszt kursu? Zobacz »
Dzień jako Au Pair - jak wygląda typowy dzień jako Au Pair?
Dzień jako Au Pair - jak wygląda typowy dzień jako Au Pair? Zobacz »
Kontrakt pomiędzy Au Pair i rodziną goszczącą
Kontrakt pomiędzy Au Pair i rodziną goszczącą Zobacz »
Jak spotkać przyjaciół za granicą jako Au Pair?
Jak spotkać przyjaciół za granicą jako Au Pair? Zobacz »
Programy Au Pair na całym świecie
Programy Au Pair na całym świecie Zobacz »
Rozmowa kwalifikacyjna Au Pair - jak się do niej przygotować
Rozmowa kwalifikacyjna Au Pair - jak się do niej przygotować Zobacz »